• Slajd 1

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 2

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 3

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku


 

Wydział Wodociągów i Kanalizacji obsługuje następujące obiekty:

 

 1. Ujęcie wody "Gamrot" zlokalizowane na zbiorniku wodnym "Dziećkowice" w Chełmie Śląskim. Zbiornik wody "Dziećkowice" jest wyrobiskiem po kopalni piasku, zasilanym w wodę – dzięki pompowni w Broszkowicach – wodą z rzeki Soły. Woda pobierana jest ujęciem brzegowo-komorowym w łącznej ilości (według pozwolenia wodnoprawnego) Q śr.d. = 2400 m3/d (Qmax.h = 360 m3/h). Pompownia "Gamrot" jest pompownią bezobsługową, której praca jest całodobowo monitorowana poprzez przekaz obrazów z kamer do Stacji Uzdatniania Wody. Woda ujmowana w pompowni "Gamrot" stanowi podstawowe źródło dla produkcji wody w Stacji Uzdatniania Wody, dokąd – po wstępnym chlorowaniu – przesyłana jest rurociągiem tłocznym stalowym ø 400 do byłego PZPS "Chełmek" oraz przy pomocy odgałęzienia ø 300 w kierunku SUW.

 

2.      Stację Uzdatniania Wody – zlokalizowana przy ul. Żeromskiego 10 w Chełmku. Wydajność stacji - Q śr.d. = 2500 m3/d. Woda surowa dostarczana do zakładu poddawana jest procesowi koagulacji, filtracji  (filtry pospieszne otwarte - 6 szt.), dezynfekowana lampą UV, magazynowana w zbiorniku  o pojemności 1500 m3 a następnie – po dezynfekcji końcowej dwutlenkiem chloru - tłoczona jest do sieci miejskiej.

 

 1. Automatyczny układ sterowania pracą stacji uzdatniania wody utrzymuje rezerwę wody w zbiorniku, stały poziom ciśnienia wody, kontroluje przebieg dezynfekcji wody i płukania filtrów, a także nadzór nad terenem zewnętrznym stacji i pompownią "Gamrot". Woda tłoczona jest do sieci miejskiej przy pomocy dwóch z trzech pomp, których praca regulowana jest przetwornikiem częstotliwości.
 2. Kontenerową chlorownię wody w Bobrku – zlokalizowaną przy ul. Długiej – zapewniającą – w razie potrzeby - dezynfekcję wody dostarczanej wodociągiem "KRAK II" z MPWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu (chlorator automatyczny dozujący NaClO).
 3. Przepompownię ścieków – zlokalizowaną w Chełmku przy ul. Jaworznickiej. Przepompownia ta, wraz z kolektorami tłocznymi, obsługuje spływ ścieków z obszaru miasta Chełmek. Ścieki z przepompowni trafiają do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Jaworznie – Dąb, będącej własnością MPWiK Jaworzno. Ścieki z obszaru wsi Bobrek i Gorzów trafiają do oczyszczalni ścieków PWiK w Oświęcimiu.

 

Długość sieci obsługiwanych MZGK w Chełmku Sp. z o.o. :

 

 • sieci wodociągowe i przyłącza o łącznej długości : 140,2 km w tym :
  • magistralne - 8,6 km
  • rozdzielcze – 62,6 km :
   • 31,4 km w Chełmku,
   • 17,5 km w Bobrku,
   • 13,7 km w Gorzowie
  • podłączenia domowe: - 69 km:
   • 38,6  km w Chełmku,
   • 16,7 km w Bobrku,
   • 13,7  km w Gorzowie
  • sieci kanalizacyjne o łącznej długości 65,9  km (w tym podłączenia domowe 18,6 km).