• Slajd 1

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 2

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 3

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku


 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Piastowska 18 informują, iż są Administratorem Państwa danych osobowych.

 

Dane przetwarzane są w celu realizacji zawartych z Państwem umów i tylko na zasadach określonych przepisami prawa w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków wynikających z tych przepisów.

 

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

 

Informujemy, iż mają Państwo prawo do: 

 

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować Państwa o przysługujących prawach i udzielić stosownej informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.