• Slajd 1

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 2

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 3

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku


Aktualności

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CHEŁMKU SP Z O.O INFORMUJE, IŻ FIRMA  W DNIU 29.03.2024r. BĘDZIĘ NIECZYNNA.

 

 

Wymagania:

 - uprawnienia SEP „E”,

 - znajomości automatyki,

 - znajomości pracy sterowników PLC,

 - znajomości wizualizacji „ SCADA”,

 - znajomości pracy układów pneumatyki,

- prawo jazdy kat. B.

 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CHEŁMKU SP Z O.O INFORMUJE, IŻ FIRMA W DNIU 05.01.2024r. BĘDZIE NIECZYNNA. ( DZIEŃ WOLNY ZA 06.01.2024r.)

 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CHEŁMKU SP ZO.O INFORMUJE , IŻ KASA W DNIU 30.11.2023r. BĘDZIE NIECZYNNA W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZANĄ INWENTARYZACJĄ. NIE BĘDZIE W TYM DNIU MOŻLIWY ZAKUP WORKÓW BIO ORAZ  POJEMNIKÓW NA ODPADY.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o. informuje,  że
zgodnie z decyzją – KR.RZT.70.55.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie zostały zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełmek  tj:

 

 • cena za dostarczona wodę dla wszystkich grup odbiorców: 6,45 zł netto + 8 % VAT tj. 6,97 zł brutto za 1 m3.
 • cena za odprowadzone ścieki dla wszystkich grup odbiorców: 11,05 zł netto + 8 % VAT tj. 11,93  zł brutto za 1 m3.

 

Stawki opłat abonamentowych – pozostają bez zmian tj.:

 • stawka opłaty abonamentowej za gotowość podania wody na odbiorcę: 18,64 zł netto + 8 % VAT tj. 20,13 zł brutto w zł/wodomierz główny/miesiąc
 • stawka opłaty abonamentowej za gotowość odbioru ścieków na odbiorcę: 18,64 zł netto + 8 % VAT tj. 20,13 zł brutto w zł/punkt główny/miesiąc.

 

 

Powyższe taryfy obowiązują od dnia  23 lipca  2023  r .

 

Decyzja znak: KR.RZT.70.55.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Chełmek.