• Slajd 1

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 2

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 3

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku


Przedmiot działalności Wydziału  ZOM :

1. Prace związane z utrzymaniem zieleni.

2. Przycinka i wycinka  drzew.

3. Odbieranie i transport odpadów.

4. Odbieranie i transport opakowań i odpadów opakowaniowych.

5. Mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, ciągów pieszych.

6. Opróżnianie koszy ulicznych.

4. Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w ramach zimowego utrzymania dróg i chodników.

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych.

6. Sprzedaż lub wynajem  pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

7. Dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i rocznic.

8. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

Realizacja zleconych usług odbywa się przy użyciu nowoczesnego sprzętu, w tym m.in:

- pojazdów z zabudowanymi wysięgnikami,

-  kosiarek do jednoczesnego koszenia i zbierania trawy oraz  
    mulczowania,

-  kosiarek bijakowych,

- samochodów  bezpylnych i kontenerowych do zbierania i transportu
   odpadów komunalnych spełniających normy emisji EURO 5 lub EURO 6

-  samochodów  wyposażonych w hydrauliczny dźwig samochodowy,

- samochodów  z zabudowanymi zamiatarkami lub posypywarkami,

- ciągników,

- kosiarek samojezdnych.