• Slajd 1

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 2

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 3

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku


Zgromadzenie Wspólników: Gmina Chełmek

Rada Nadzorcza:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Janina Świerz
 • Członek Rady Nadzorczej Katarzyna Siata
 • Członek Rady Nadzorczej: Zofia Kaleta

Zarząd Spółki:

 • Prezes Zarządu: Krzysztof Tokarski