• Slajd 1

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 2

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 3

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku


Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku spółka z o.o. /z podziałem na zadania/

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c488d29b-11e8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Spółkę w instalacji komunalnej w 2023 roku

 Archiwalne:

 

 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Spółkę w instalacji komunalnej w 2022 roku

 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Spółkę w instalacji komunalnej w 2022 roku (archiwalne)

 

 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Spółkę w instalacji komunalnej (archiwalne)


Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z realizacji usług świadczonych przez Spółkę w instalacji komunalnej (archiwalne)