• Slajd 1

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 2

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 3

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku


Aktualności

Sprzedaż drewna z 11.03.2020

Informujemy, że dnia 24 i 31 grudnia 2019 roku kasa będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.08.2019 roku dokonano odbioru ostatniego etapu prac budowlanych w ramach Kontraktu W5 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni Jaworzno”. W ramach Kontraktu Generalny Wykonawca wykonał łącznie 2.493,30 metra kanalizacji sanitarnej, które zostały odebrane na podstawie protokołów wykonania robót w tym: 920,38 metra w ul. Sadowej; 526,69 metra w ul. Kraszewskiego; 360,95 metra w ul. Chrobrego, 443,33 metra w ul. Batorego; 186,79 metra w ul. Fredry; 55,16 metra w ul.  Śląskiej oraz 2 szt. pompowni w ul. Kraszewskiego oraz Sadowej a także przebudował 425,70 metra sieci wodociągowej w ul. Sadowej.

W chwili obecnej wydawane są warunki przyłączeniowe dla użytkowników objętych inwestycją.

Zarząd Spółki dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się bezpośrednio i pośrednio do osiągnięcia tego sukcesu, a zwłaszcza mieszkańcom Gminy Chełmek za ich cierpliwość i wyrozumiałość w związku z licznymi utrudnieniami w trakcie realizacji prac budowlanych.