• Slajd 1

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 2

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 3

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku


 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o. informuje,  że
zgodnie z decyzją - KR.RET.070.155.2018 z dnia 25 maja 2018 r. - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie zostały zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chełmek  tj:

 

 • cena za dostarczona wodę dla wszystkich grup odbiorców: 5,73 zł netto + 8 % VAT tj. 6,19 zł brutto za 1 m3.
 • cena za odprowadzone ścieki dla wszystkich grup odbiorców: 9,79 zł netto + 8 % VAT tj. 10,57  zł brutto za 1 m3.

 

Stawki opłat abonamentowych pozostają bez zmian:

 

 • stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie pobranej wody i odczyt wodomierza:
  2,15 zł netto + 8 % VAT tj. 2,32 zł brutto w zł/odczyt.
 • stawka opłaty abonamentowej za gotowość podania wody na odbiorcę: 9,50 zł netto + 8 % VAT tj. 10,26 zł brutto w zł/wodomierz główny/miesiąc

 

Powyższe taryfy obowiązują od dnia  27 czerwca 2020 r .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Archiwalne: