• Slajd 1

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 2

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku

 • Slajd 3

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Chełmku


Aktualności

Zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów, zlokalizowanej w regionie zachodnim województwa małopolskiego poprzez: sortowanie, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych